Vize ve Pasaport İşlemleri
PARİS

NEW YORK

ROMA

TOKYO


Vize için Evlenme Boşanma İşlemleriEvlenme ve Boşanma

Aşağıdaki metinde şu konulara ilişkin açıklamalar bulabilirsiniz:  

 

   1. Türkiye’de evlenme
   2. T.C. aile cüzdanı ve evlenme kayıt örneği
   3. Türkiye’de yapılan evliliğin soyadı hukuku bakımından etkileri
   4. Türkiye’de boşanma
   5. Alman hukuku için Türk boşanma kararının tanınması
   6. Türk hukuku için Alman boşanma kararının tanınması

 

Bu bağlamda son derece faydalı bilgiler içeren Berlin I Nüfus İdaresi’ nin internet sayfasına da dikkatinizi çekmek istiyoruz (linki  download ve link listesinde bulabilirsiniz). Berlin I Nüfus İdaresi öncelikli olarak yurt dışı nüfus idaresi olarak çalışmaktadır ve dolayısıyla Alman vatandaşlarının Almanya Federal Cumhuriyeti dışında meydana gelen nüfus olayları (doğum, ölüm ve evlilik) ile ilgili işlem yapmaktadır. I no’ lu nüfus idaresinin internet sayfasında en yaygın nüfus olaylarına ilişkin kapsamlı bilginin yanı sıra, indirebileceğiniz başvuru formlarını da bulabilirsiniz.

 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ nün internet sayfasında da Türkçe dilinde Türkiye’de evlenme, boşanma ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması işlemlerine ilişkin bilgiler bulabilirsiniz (linki download ve link listesinde bulabilirsiniz).

 

Aşağıda sunulan bilgiler, bu metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgiler temelinde hazırlanmıştır. Bu bilgiler bağlayıcı değildir ve Büyükelçilik herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

 

1. Türkiye’de evlenme

 

Almanya’ nın Türkiye’ deki temsilciliklerinde görevli bir memur huzurunda evlilik yapılması mümkün değildir.

 

Türk medeni hukukuna göre yapılan resmi evlilikler Almanya’ da tanınmaktadır.

 

Belediyelere bağlı evlendirme memurluğunda görevli evlendirme memurunun yanı sıra Türkiye’de nüfüs idaresi müdürleri de nikah kıymaya yetkilidirler. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde, 29.04.2006 tarihinden beri, nikahın muhtarlar tarafından kıyılması mümkün değildir.

 

Bir Alman uyruklu ile Türk uyruklunun Türkiye’de evlenmek istemeleri halinde, Türkiye’ deki evlendirme memurlukları Alman uyruklu nişanlıdan 05.09.1980 tarihli evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin sözleşmeye göre hazırlanmış uluslararası bir evlenme ehliyet belgesinin ibraz edilmesini talep etmektedirler.

 

Bu evlenme ehliyet belgesi Alman eşin Almanya’ daki ikamet yerinde bulunan yetkili Alman nüfus idaresinden temin edilir. Alman eşin Almanya’ da ikamet etmemesi durumunda ise Almanya’ da en son ikamet ettiği yerdeki nüfus idaresi yetkilidir. Şayet Alman uyruklu eş geçmişte de hiç bir zaman Almanya’ da ikamet etmemiş ise uluslararası evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesi konusunda Rückerstraße 9, 10119 Berlin adresindeki Berlin I no’ lu nüfus idaresi yetkilidir.

 

Uluslararası evlenme ehliyet belgesi yazılı olarak talep edilmelidir (başvuru formuna link listesinden ulaşabilirsiniz). Başvuru formunu indirip doldurduktan sonra bir Alman Konsolosluğu’ na veya Fahri Konsoloslarımızdan birine gidip, kimliğinizi (ör. Pasaport veya federal kimlik belgesi) ibraz ettikten sonra başvuru formunu orada imzalamanız gerekir. Burada yapılacak olan imza tasdikinin harcı 15,- Euro’ dur. Bu işlemin yanı sıra bir de kimliğinizin ve nişanlınızın kimliğinin tasdikli fotokopisini yaptırmanız gerekir (10,- Euro harç). (Not: Yalnızca her iki nişanlının da Alman uyruklu olması halinde, uluslararası evlenme ehliyet belgesi başvuru formunun ikisi tarafından da imzalanması şarttır.)

 

Daha sonra uluslararası evlenme ehliyet belgesi düzenleyecek olan Almanya’ daki nüfus idaresinden başvuru formunun dışında başka hangi belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini öğrendikten sonra başvuru formu ile birlikte istenen belgeleri Almanya’ daki nüfus idaresine gönderiniz.

 

Bağlayıcı olmamakla birlikte aşağıda Alman nüfus idareleri tarafından uluslararası evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesi için istenen evraklara ilişkin genel bir bilgi verilmektedir. Fakat lütfen yine de mutlaka şahsen ilgili nüfus müdürlüğüne de sorun, hangi evrakların gerekli olduğunu.

 

Başvuru formuna Alman nişanlıya ait aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

 

A. Herkes için

 

   1. Soybağına ilişkin belge veya ebeveynine ait aile cüzdanının tasdikli fotokopisi/örneği veya doğum kayıt örneği
   2. Vatandaşlığının belgelenmesi (ör. Tasdikli pasaport fotokopisi)
   3. İkamet dairesinden alınan en son ikamet ettiği adrese ilişkin belge
   4. Yine ikamet dairesinden temin edilebilecek medeni duruma ilişkin bilgilerin teyidi

 

B. Ayrıca daha önce evlilik yapmış olan kişiler için

 

    1. Önceki evliliğin resmi belge ile belgelenmesi gerekir ve her bir önceki evliliğin

        boşanmasına veya iptaline ilişkin resmi belge sunulması gerekir (ör. Ölüm kayıt örneği, boşanma kararı)
   2. Evliliğın boşanması veya iptaline ilişkin yabancı bir mahkeme kararı ibraz edilecekse

       Eyalet Adli Makamı tarafından aile davasında alınan yabancı mahkeme kararının tanınabilir olduğunun tespiti

 

Bunların dışında da belgeler duruma göre istenebilir. Örneğin kişinin 18 yaş altında olması veya sınırlı işlem ehliyetinin olması hallerinde. Bunun kararını ilgili nüfus idaresi verir. 

 

Türk nişanlı için aşağıdaki belgeler eklenir:  

 

   1. Nüfus Müdürlüğünden uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A),
   2. Pasaport fotokopisi veya nüfus cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli),
   3. Kişinin halen ikamet ettiği yerin adresini içeren muhtardan ikametgah belgesi,
   4. Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği
   5. Önceki evliliğe ait resmi belge ve sona ermiş olan önceki evliliklere dair resmi belge

      (örneğin: uluslararası ölüm kayıt örneği, önceki evliliğe dair uluslararası evlenme kayıt örneği

      (formül B) ve boşanma kararı vs.)

 

Türkçe belgelere (No. 3, 4 ve 5) güvenilir bir tercüman tarafından yapılmış tercümeler de eklenmelidir.

 

3 ve 4’ te belirtili belgelerle 5’ te belirtilen boşanma kararına tercüme edildikten sonra apostil tasdik şerhi de uygulanması gerekmektedir. (3 ve 4 no’ lu belgenin apostili Valilik makamından, boşanma kararının apostili ise Adalet Komisyonundan temin edilir.)

 

Ardından Türkiye’de yapılacak olan evlilik ile ilgili bilgi:

 

Evlilikle ilgili ayrıntılı bilgiler mutlaka nikahın kıyılacağı evlendirme memurluğundan öğrenilmelidir.

 

Evlenme ehliyet belgesinin yanı sıra pasaportunuzu, uluslararası doğum kayıt örneğinizi ve medeni durumunuzun da belirtili olduğu memleketinizdeki adresinize dair ikamet belgenizi ve duruma göre önceki evliliğinize dair boşanma veya iptal kararını da bereberinizde götürmenizin yararı olabilir.

 

Vatandaşlık hakkında bilgi:

 

Alman vatandaşlık hukukuna göre evlilik yoluyla Alman vatandaşlığı ne kazanılır ne de kaybedilir.

 

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’ nun 5. maddesi aşağıdaki gibidir: „Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.”

 

Dikkat! Alman Vatandaşlık Kanunu’ nun 25/1 maddesine göre, başvurmak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını, örneğini Türk vatandaşlığını, kazanan bir Alman kendiliğinden Alman vatandaşlığını kaybeder.

 

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlığına geçmeden önce, Alman vatandaşlığınızın korunmasına ilişkin izin alınmış olması durumunda Alman vatandaşlığını kaybetmezsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları bu internet sayfasında “vatandaşlık işleri” başlığı altında bulabilirsiniz.

 

2. T.C. Evlilik Cüzdanı ve Evlenme Kayıt Örneği

 

Türkiye’de nikah kıyıldıktan hemen sonra evlendirme memuru tarafından uluslararası geçerli bir Aile Cüzdanı verilir. Bu aile cüzdanı 13.09.1974 tarihli CIEC Anlaşması temelinde düzenlenmektedir. Fakat bu aile cüzdanı Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır, zira Almanya Federal Cumhuriyeti bu anlaşmaya taraf olmamıştır.

 

Evliliğinizi belgeleyebilmek için uluslararası geçerli bir evlenme kayıt örneği-Formül B tanzim ettirmeniz gerekir. Evliliğiniz nüfus kayıtlarına işlendikten sonra herhangi bir nüfus müdürlüğünden bu evlenme kayıt örneğini temin edebilirsiniz. Bu belge Almanya’ nın da taraf olduğu „nüfus kayıtlarından çok dilli örneklerin çıkarılmasına ilişkin 08.09.1976 tarihli sözleşme“ temelinde düzenlenmektedir.

 

3. Türkiye’ deki evliliğinizin soyadı hukuku bakımından etkileri

 

Kadın Alman uyruklu ise, Türk evlendirme memuru huzurunda verilen soyadına ilişkin beyanlar Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır.Bu yüzden, örneğin kadın Ankara’ daki Alman Büyükelçiliği’ ne müracaat edip, kocasının soyadıyla yeni bir pasaport verilmesini isterse, önceden çift ya Almanya’ da ikamet ettikleri yerdeki nüfus idaresine ya da Ankara’ daki Alman Büyükelçiliğine gidip bununla ilgili bir ülke hukuku belirledikten sonra ortak bir soyadı belirlemeleri gerekir (başvuru formlarını link listesinde bulabilirsiniz, imza tasdiki için 20,- Euro harç alınmaktadır). Bu işlemle birlikte yeni soyadınızla, yeni bir pasaport başvurusu da yapabilirsiniz.

 

Ülke hukuku ve soyadı belirleme işlemi için aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:   

 

 • Karı kocaya ait kimlik belgeleri
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği „Formül B“
 • Eğer eşlerden biri veya ikisi de Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı iseler tam tekmil ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Eşlerden biri Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesi
 • Varsa, boşanma kararı

 

Büyükelçilik, buna ilişkin vereceğiniz beyanı Almanya’ daki yetkili nüfus idaresine gönderir. Yeni soyadı ile ilgili Almanya’ dan onay geldikten sonra talep edilen yeni pasaportu teslim edebiliriz.

 

Türkiye’de Evlenme (bkz. download ve link listesi)

 

4. Türkiye’de Boşanma

 

Türkiye’ de, Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesine göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle çok hızlı bir şekilde anlaşmalı boşanma sağlanabilir. Çoğu zaman dava açılma tarihi ile karar tarihi arasında bir kaç gün gibi kısa bir süre olur. Bunun ön koşulu olarak elbette öncesinde her türlü ihtilafın çözülmüş olması gerekir. Taraflar temyize gitmezlerse karar hemen kesinleşmektedir. Aksi halde hukuken korunma süresi tebligatın yapıldığı tarihten itibaren işler. Tarafların avukatlarının olması durumunda şahsen duruşmaya katılmalarına gerek yoktur.

 

5. Alman hukuku için Türk boşanma kararının tanınması

 

Bir Alman vatandaşına ait yurt dışında alınan bir boşanma kararı, evliliğin iptal veya butlan kararı, Almanya’ daki Eyalet Adalet Makamı tarafından 11.08.1961 tarihli Aile Hukukundaki Değişiklikler Hakkındaki Kanunun 7/1 maddesine göre söz konusu kararın tanınması için gerekli şartların var olduğunun tespit edilmesinden sonra Almanya’ da geçerlilik kazanmaktadır. Boşanma kararı aynı zamanda reşit olmayan bir çocuğun velayetini de düzenliyorsa, yine bununla ilgili hüküm de ancak kararın resmi olarak tanınmasından sonra Almanya’ da hukuken geçerli olabilecektir.

 

Davanın 28.02.2001 tarihinden sonra (AB’ ye yeni katılan ülkelerde 30.04.2004 tarihi esas alınır) açılmış olması şartıyla AB ülke mahkemeleri veya makamları tarafından verilen kararlar bu uygulamanın dışındadır (Danimarka hariç). Dava eğer 01.03.2001’ den önce açılmış ise (AB’ ye yeni üye ülkelerde 01.05.2004’ ten önce) 2201/2003 sayılı AB-Yönetmeliğinin 39. maddesine göre veya 1347/2000 sayılı AB-Yönetmeliğinin 33. maddesine göre mahkeme veya ilgili makam tarafından gerekli belge verilmiş ise yine tanıma şartı aranmaz.

 

Aile davasında yurt dışında alınmış bir kararın tanıması için, boşanmış olan eşlerden birinin ikamet ettiği federal eyaletteki Yüksek Eyalet Mahkemesi’ ne veya ilgili adli makama başvuruda bulunması gerekir. Bununla ilgili adreslere Berlin Adalet Senatosu’ nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz (bkz. metin sonundaki download ve link listesi). Eşlerden hiç biri de Almanya’ da ikamet etmiyorsa, başvuru Salzburger Str. 21/25, D-10825 Berlin adresindeki Berlin Adalet Senatosu’ na yapılmalıdır.

 

İlgili başvuru formunu metin sonundaki download ve link listesinde bulabilirsiniz. Başvurunuzu Türkiye’ deki Alman Başkonsolosluklarına veya Büyükelçiliğe verebilirsiniz (imza tasdiki için 15,- Euro ve pasaport fotokopisinin tasdiki için de 5,- Euro harç alınmaktadır).

 

Eksiksiz doldurulmuş başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

 

 • Yurt dışında alınan kararın tam sureti veya tasdikli fotokopisi (veriliyorsa kesinleşme şerhi)  ve mümkünse suç unsurları, gerekçeli karar ve Apostil ile birlikte
 • Boşanmış olan evliliğe dair evlenme kayıt örneği
 • Vatandaşlığın belgelenmesi (ör. Eşlere ait tasdikli pasaport fotokopileri)
 • Tüm belgelerin yeminli bir tercüman tarafından yapılmış onaylı tercümeleri, sadece İngilizce belgelerin tercümesi gerekli değildir
 • Başvuru sahibinin gelirine ilişkin belge
 • Şayet bir vekil tarafından başvuruda bulunuluyorsa, vekaletname

 

Tanıma davası harca tabiidir ve zaman alan bir süreçtir. Harçlar ve diğer bilgilere Berlin Adalet Senatosu’ nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz (bkz. download ve link listesi).

 

Eyalet Adalet Makamının bir karara ilişkin yaptığı tanınabilir olup olmadığına dair tespit Almanya’ daki bütün mahkeme ve idari makamlar için bağlayıcıdır. Yabancı boşanma kararının tanınması ile birlikte, karar Alman hukukuna göre de, yabancı mahkeme kararının kesinleşme tarihi itibariyle, geçerlilik kazanmış olur.

 

6. Türk hukuku için Alman boşanma kararının tanınması

 

Almanya’ da alınan bir boşanma kararının da, Türkiye’de geçerli olabilmesi için, tanımasının yapılması gerekir.

 

Türk hukuku için Alman boşanma kararının tanıma ve tenfizi için:

 

Alman mahkeme kararı, Türk mahkemesinin kararı ile tanınması gerekir. Bu işlem ikinci bir boşanma davası gibidir. 5718 sayılı Uluslararası Özel Hukuk ve Hukuk Muhakemesi Kanunu’ nun 58. maddesine göre yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıması yapılır. Böyle bir tanıma yapılmamış yabancı mahkeme kararlarının Türk makamları nezdinde geçerliliği olmaz. Örneğin tanıması yapılmamış boşanma Türkiye’de nüfusa işlenemez ve kişi halen evli gözükür.

 

Halen ikamet edilen veya en son ikamet edilen yerdeki aile mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesi tanıma davalarına bakar. Yabancılar ise Ankara, İstanbul veya İzmir’ deki mahkemeler arasında tercih yapabilirler.

 

Tanıma davası kişi tarafından şahsen açılabilir veya görevlendirdiği bir avukat tarafından da açılabilir. Genellikle iki avukat tutulur. Bir avukat tanıma davasını açar, diğeri ise kabul eder. Bu durumlarda dava 5 ila 10 gün arasında sonuçlanıyor.

 

Olası suiistimallerin önüne geçmek için yabancı taraf sadece Türk mahkemelerinde boşanma davasının tanıma ve tenfizi işlemi için avukata vekalet vermeli ve başka işlemleri vekalete dahil etmemeli. Taraflardan biri Türkiye’de yaşıyor ve şahsen mahkemeye başvurabiliyor ise, sadece bulunmayan kişinin bir avukat tutması yeterli oluyor. Bu durumda da dava süresi yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Yabancı taraf avukat tutmuyorsa, Türk uyruklu kişi yukarıda belirtildiği gibi şahsen veya bir avukat aracılığı ile davayı açabilir. Tanıma ve tenfiz davası bu şekilde açıldıktan sonra mahkeme, karşı tarafa yurt dışındaki adresine tebligat yoluyla kendisinin veya avukatının duruşmaya katılma çağrısını iletir. Katılmaması durumunda da gıyaben tanıma işlemi sonuçlandırılır. Ne yabancı olan taraf, ne de avukatı duruşmaya katılmaz ise, mahkeme tanık dinler ve dava konusu yabancı mahkeme kararına (tercümesi ve onaylı fotokopisi gerekli) ilişkin tanıma ve tenfiz kararını verir. Bu durumlarda dava 5 ila 6 ay sürebilir.

 

Mahkeme celbi tebliğ edilemez ise (bilinmeyen adrese taşınma vs.) Türk Tebligat Kanunu gereğince mahkeme celbinin yayınlanması gerekir. Ancak bu şartla mahkeme, kararın tanıma ve tenfizini yapar. Bu durumlarda verilen kararın kesinleşebilmesi için önceden yayınlanması gerekir. Bu davalar en az bir yıl sürer.

 

Tanıma ve tenfiz kararlarında tenfize gitmek de mümkündür.

 

Türk hukukuna göre bir Alman boşanma kararı Türk mahkemesi tarafından verilen tanıma ve tenfiz kararının kesinleşmesi tarihi itibariyle Türkiye’de geçerlilik kazanır.

Vize işlemleri İzmir, vizeler, izmir vize, vize izmir, ege vize, yurt dışı belgeler,