Ege Vize > İtalya Vizesi
TİCARİ İŞVEREN

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Firma’dan Davetiye  Davet eden kişinin kimlik kartı fotokopisi + VİSURA CAMERA BELGESİ

v  Şirket Antetli kâğıda seyahat detaylarınızı belirten dilekçe(Ek’te örneğine ulaşabilirsiniz)

v  Vergi levhası

v  Ticaret odasından Faaliyet Belgesi (3 ay geçerli olmalıdır)

v  Şirket İmza sirküleri

v  Ticaret sicil gazetesi

v  4B Bağ kur dökümü (SGK dan  ya da E devletten alınmış Barkotlu döküm)

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı bakiyeli orijinal Şirket banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) ve ya şahsi (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Otel Rezervasyonu (Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TİCARİ ÇALIŞAN

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar)  ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Firma’dan Davetiye  Davet eden kişinin kimlik kartı fotokopisi + VİSURA CAMERA BELGESİ

v  Şirket Antetli kâğıda seyahat detaylarınızı belirten dilekçe(Ek’te örneğine ulaşabilirsiniz)

v  Vergi levhası

v  Ticaret odasından Faaliyet Belgesi (3 ay geçerli olmalıdır)

v  Şirket İmza sirküleri

v  Ticaret sicil gazetesi

v  İşe giriş Bildirgesi

v  Son 3 aylık Maaş bordosu (ıslak kaşe ve imzalı)

v  E devletten ya da SGK dan alınmış 4A Hizmet Dökümünüz( Barkotlu)

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı orijinal bakiyeli*Şirket banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) ve* şahsi banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Otel Rezervasyonu (Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz.

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TURİSTİK İŞVEREN

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Var ise Davetiye(Aile ziyaretiniz için) yok ise Otel Rezervasyonu (Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Şirket Antetli kâğıda seyahat detaylarınızı belirten dilekçe(Ek’te örneğine ulaşabilirsiniz)

v  Vergi levhası

v  Ticaret odasından Faaliyet Belgesi (3 ay geçerli olmalıdır)

v  Şirket İmza sirküleri

v  Ticaret sicil gazetesi

v  4B Bağ kur dökümü (SGK dan  ya da E devletten alınmış Barkotlu döküm)

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı bakiyeli orijinal Şirket banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) ve ya şahsi (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TURİSTİK ÇALIŞAN

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Var ise Davetiye(Aile ziyaretiniz için) yok ise Otel Rezervasyonu (Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Şirket Antetli kâğıdına görev ve izin dilekçesi (Kaşeli ve imzalı) (Ek’te örneğine ulaşabilirsiniz)

v  Vergi levhası

v  Ticaret odasından Faaliyet Belgesi (3 ay geçerli olmalıdır)

v  Şirket İmza sirküleri

v  Ticaret sicil gazetesi

v  İşe giriş Bildirgesi

v  Son 3 aylık Maaş bordosu (ıslak kaşe ve imzalı)

v  E devletten ya da SGK dan alınmış 4A Hizmet Dökümünüz( Barkotlu)

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı orijinal bakiyeli* şahsi banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TURİSTİK DEVLET MEMURU

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Var ise Davetiye(Aile ziyaretiniz için) yok ise Otel Rezervasyonu (Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Bağlı bulunduğunuz kurumdan görev ve izin dilekçesi (Kaşeli ve imzalı)

v  Kurum kimlik kartınız önlü arkalı fotokopisi

v  Son 3 aylık maaş bordosu orijinal kaşeli imzalı

v  4C Hizmet dökümü (Tüm döküm)

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı orijinal bakiyeli* şahsi banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TURİSTİK EMEKLİ

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Var ise Davetiye(Aile ziyaretiniz için) yok ise Otel Rezervasyonu(Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  SGK dan Emekli Yazısı

v  Emekli maaşınızı aldığınız bankadan son 3 aylık banka dökümü

v  Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı orijinal bakiyeli* şahsi banka hesabınız (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Eş,çocuk,kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

 

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.

 

TURİSTİK ÖĞRENCİ

v  Pasaport ve Pasaport Fotokopileri (Tüm işlenmiş sayfalar) ve 2 adet Biometrik Fotoğraf

v  Anne ve Baba dan Noter tasdikli izin belgesi (MUVAFAKATNAME)

v  Var ise Davetiye(Aile ziyaretiniz için) yok ise Otel Rezervasyonu(Tarafımızdan da yapılabilmektedir, ancak gerçek değildir)

v  Öğrenci Belgesi orijinal ya da E İmzalı

v  Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait finansal ve mesleki belgeler(anne, baba, akraba gibi).

v  Ebeveyn ‘in Bankadan alınmış son 3 aylık ıslak kaşe ve imzalı orijinal bakiyeli banka hesap dökümü (ek’in de Bankanın imza sirküleri) *Banka hesapları 15 gün geçerlidir.

v  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Kardeşler,anne,baba ve yerleşim yeri yazılı)

v  Seyahat Sağlık sigortası (Tarafımızdan yapılmaktadır)

v  Uçak Rezervasyonu

v  Kimlik Fotokopisi

v  A4 kâğıda Ev adresiniz ve iletişim bilgileriniz

BİLGİ: Konsolosluk listenin dışında ek evrak talep edebilir. Şirketimiz konsolosluklar arası aracıdır.


SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN!
     


phone

telefon